3DS Max Kursu

Eğitim kapsamında, Photoshop ve Premiere dersleri de verilmektedir. Bu dersler başlıbaşına bir foto-düzenleme veya post-prodüksiyon dersi niteliğinde olmamakla beraber, MAX'le birlikte kullanıma yönelik olarak bu programların temel kullanım eğitimini içermektedir.

Kursumuz, toplam 84 saat – 3 aydır. Kurs süresi boyunca, ders saatleri dışında, boş sınıflar etüd amaçlı kullanılabilir. Kursiyerlerimize, web üzerinden ve basılı materyal olarak ulaşabilecekleri kaynaklar önerilir. Öğrencilere, branşlarına göre sık kullanacakları konular ve karşılaşmaları muhtemel sorunlarla ilgili yönlendirme yapılır.

3D Studio MAX eğitim programına katılanlar, temel bilgisayar kullanıcısı kabul edilir.

Eğitim önşartı olarak yabancı dil aranmamaktadır. Eğitim programında tüm komutların Türkçe karşılıkları belirtilmekte, dersler Türkçe sürdürülmektedir. Bununla birlikte, İngilizce bilmenin programla olan iletişimi ve öğrenim süresini hızlandırdığı bilinen bir gerçektir.

Zorunlu tutulmamakla beraber;
özellikle mimari-mühendislik kökenli disiplinler için, 2 ve 3 boyutta çizim yapabilir AutoCAD kullanıcısı olmanın, MAX eğitiminde öğrenim ve adaptasyon kolaylığı sağladığı görülmüştür.

Kimler Katılabilir:

Bilgisayar destekli tasarım, sunum, satışa dönük ürün-bazlı, somut (fotogerçekçi) ve/veya sanatsal amaçlı soyut üç boyutlu görselleştirme konularına ilgili veya branşı gereği bu gereksinimi duyan herkes katılabilir.

3D Studio MAX program kapsamı:

Arabirim: Program arabirimi, dosya formatları, menu içerikleri, MAX’e komut giriş metodları, programı kişiselleştirme yöntemleri kapsam dahilindedir. Bu aşamada kullanıcının, programın karmaşık görünen yapısını bir mantık çerçevesinde kavrayarak, kendini program içerisinde rahat hissetmesi hedeflenir.
Temel Çalışma ve Çizim Araçları: Bu başlık altında, kullanıcının sıklıkla başvuracağı temel komutlar ve metodlar (transform komutları, snap, array ve hizalama komutları, temel ve ileri düzey seçim teknikleri) basit düzeyde örneklerle anlatılır. Bununla beraber temel parametrik obje çizimleri, obje parametrelerine müdahale biçimleri ve kopyalama seçenekleri gösterilir.

Temel Değiştiriciler (Modifier): Modifier menü komutlarının anlatılması. Kullanım olarak basit, modellemeye giriş niteliği taşıyan değiştiriciler ve bunların kompleks modellerde kullanım biçimleri anlatılarak, öğrencinin ürettiği objeler üzerinde hakimiyet kurması hedeflenir.

Temel Modelleme Teknikleri: Bu başlık altında non-parametrik objelerle çalışmak ve max’in sunduğu temel modelleme teknikleri örneklerle anlatılır.

İlgili Modelleme Teknikleri

Mesh modelleme

Temel objelerle modelleme, derste bu teknikle en az 5 adet villa, 2 adet apartman, 4 adet iç mekan ve cephe modellemeleri yapılmaktadır.

Poly modelleme: Endüstriyel modellemeler, blueprint metodun anlatımı, bu metodla kompleks modellemelerin yapılabilmesi.

Patch modelleme:Arazi, perde, yumuşak yüzey modelleme örnekleri.

Animasyon: Bu başlık tüm kurs süresine dağılmış biçimde, öğrencinin bilgi düzeyinin artışına paralel olarak sunulur. Bu kapsama anlatılan konular:
* temel animasyon mantığı ve kavramları (anahtar karelerle çalışmak, FSB…vb.),
* deĞişik medyalar için animasyon standartları,
* objelerin hareket etmesi,
* forward kinematics ile bağlantılanmış eklem hareketleri,
* animasyon ve hareket grafikleri üzerine grafik editorlerle (curve editor) veya hareket yolları aracılığı ile ileri düzey müdahale,
* hareket kontrolörleri ile hareket tanımlama (belirli bir hat boyunca hareket, kamera ile gezinti…vb.),
* max’in sunduğu post prodüksiyon araçları ve animasyon içerisinde efekt kullanımı (video-post)

Render (Görselleştime): Bu konu aşağıdaki alt başlıklarla detaylandırılarak incelenir.

Aydınlatma: Dersler gerçek yaşamda ışık hareketi incelemesi ile paralel götürülerek standart aydınlatma araçları ve tekniklerinin öğretilmesi ile başlar. Bu kapsamda sunulan tüm ışık türleri ve detaylandırılmış özellikleri anlatılır. Işık efektleri (hacimsel sis, parlama, harelenme…vb.) de bu kapsam dahilinde incelenir. Ardından, max’in sunduğu ileri düzey aydınlatma seçenekleri (Lighttracer, Radiosity) anlatılarak, kullanım alanları örneklenir.

Sahne Geliştirme: Bu kapsamda, kamera Kullanımı, kameraların sunduğu olanaklar ve kamera efektleri (alan derinliği, hareket fluluğu) incelenir. Ardından sahne efektleri detaylandırılır. Bu kapsamda sis, atmosferik aparatların kullanımı, hacimsel sis, ateş ve patlama efektleri anlatılır.

Malzeme ve Kaplama üretimi: İlkin, standart malzemeler üzerinde; hazırmalzemelerin kullanımı, grafik ve fotoğraf kaynaklarının malzemeye dönüştürülmesi, standart malzemenin özellikleri ve prosedürel kaplamalarla malzeme üretilmesi anlatılır. Kaplama kordinatlarının kullanımı öĞretilerek, kaplamaların istenilen ölçek ve konumda yerleştirilmesi anlatılır. Bu aşamada hedef öğrencinin malzeme ve kaplama kavramlarına hakim olarak elinde hiç kaynak olmadan da malzeme üretebilecek bilgiye sahip olmasıdır. Bir aşama sonra, değişik malzeme türlerine geçilerek, farklı malzeme türlerinin üretimi, tercih nedenleri, radiosity için aydınlatma etkileşimli malzeme üretimi ve kullanım biçimleri örneklenir.

V-Ray : İç mekan ve dış mekanda gerekli sahne örnekleri yapılmaktadır. Daha detaylı vray için 5 haftalık Vray kursumuz mevcuttur.

Photoshop: Temel photoshop bilgilerinin verilmesi pafta düzeni hazırlama, plan ve cephe boyama teknikleri, max render kalitelerinin arttırılması, mimari montaj örneklendirmeleri

Premiere: Yapılan animasyonların birleştirilmesi, gerçek görüntü eklemesi, efekt ekleme, ses ekleme, geçiş efektleri ekleme

Bültenimize Kayıt olun

Yeni açılan kursları ve İndirim fırsatlarını kaçırma!

Diğer kurslarımızı da incelemeyi unutmayın

Web & Dijital Pazarlama

Kursiyerlerimiz Web tasarım Kursunu alarak Web Sitelerinin tasarımından yayınlaması ve yönetimi dahil tüm süreci kendisi yapabilir duruma gelir. Yeni bir meslek sahibi olarak maddi anlamda para kazanmanızı sağlar.

Sketchup Kursu

Bilgisayarla teknik çizim, 3 boyutlu görselleştirme, bilgisayar destekli tasarım konularına ilgili veya branşı gereği bu gereksinimi duyan herkes sketchup kursuna katılabilir.